فعالیتهای در دست اقدام

on .

تاريخ تاسيس: 8/3/1387

تعداد اعضا: 4 نفر هيات علمي ، 3 نفر دانشجو

فعاليتهاي انجام شده و در در دست اقدام:

 • ايجاد بانك سوالات كنكور كارشناسي ارشد
 • برگزاري دوره اموزشي كشت  خيار و گوجه ي گلخانه اي به صورت تئوري و عملي
 • برگزاري دوره اموزشي نرم افزار كامفار براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي
 • برگزاري دوره اموزشي پرورش قارچ
 • برگزاري دوره اموزشي اشنايي با كاليبراسيون سمپاش ها و عمليات صحيح سمپاشي
 • برگزاري دوره اموزشي فضاي سبز
 • برگزاري دوره اموزشي  پرورش عوامل بيولو‍ژيك واهميت مبارزه بيولوژ‍يكي
 • تعيين اسپرم و كاتالوگ خواني در گاوداري ها
 • برگزاري دوره اموزشي پرورش بلدرچين
 • برگزاري دوره اموزشي تلقيح مصنوعي
 • برگزاري دوره اموزشي گياهان دارويي
 • برگزاري دوره اموزشي جيره نويسي
 • ايجاد سايت انجمن علمي كشاورزي
 • برنامه ريزي براي چاپ نشريه انجمن علمي كشاورزي
 • ايجاد رابطه با انجمن هاي علمي ديگر دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 • عضوگيري از بين علاقه مندان به عضويت در انجمن علمي
 • صدور كارت عضويت براي اعضا
 • دريافت فضاي مورد نياز براي ايجاد سايت انجمن علمي كشاورزي
 • سمينار بررسي و چگونگي استفاده از سوختهاي گياهي bio fuel

 

Finland Sevastopol joomla