مراسم تقدیر از دست اندرکاران نمایشگاه هفته پژوهش

on .

در این جلسه که با حضور آقای دکتر مهربان رئیس مجتمع گلبهار و آقای دکتر بهاری تشکیل شد حضور اساتید و دانشجویان سبب ایجاد شور ونشاط شد.

در این جلسه به  دانشجویان آقای بختیاری و آقای بصیری لوح تقدیر اهداشد.

همچنین لوح تقدیر به آقای پاکدلیان مسئول غرفه اهدا گردید.

Finland Sevastopol joomla