امكانات گروه

نوشته شده توسط آقاى پاكدليان on .

 امكانات و تجهيزات

گروه  كشاورزي با داشتن 9 آزمايگاه تخصصي و مجهز گياه‌شناسي و فيزيولوژي گياهي، بيماري‌شناسي گياهي، حشره‌شناسي كشاورزي، خاكشناسي و آبياري، باغباني، ژنتيك و بيوتكنولوژي، غلات و نباتات‌صنعتي، علف‌هاي هرز و هرباريوم و نيز كارگاه ماشين‌آلات كشاورزي در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي به دانشجويان ارايه خدمات مي‌نمايد. همچنين يك مزرعه 7 هكتاري مورد استفاده دانشجويان در فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي است و  يك مزرعه 30 هكتاري آموزشي و پژوهشي در روستاي كلاته ملاكاظم در حال راه‌اندازي مي‌باشد.

 

Finland Sevastopol joomla