تبریک درجه استادی

جناب آقای دکتر صدر آبادی

کسب رتبه استادی را به جنابعالی تبریک می گوییم.

                 اساتید،دانشجویان وفارغ التحصیلان گروه کشاورزی

Finland Sevastopol joomla