دیدار صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان گلبهار با ریاست دانشگاه

نوشته شده توسط آقاى پاكدليان.

از کلیه اساتید و دانشجویان مجتمع آموزشی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دعوت می شود :
دیدار صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ با دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم دانشگاه

زمان : یکشنبه 7 دی ماه -  اساتید محترم : ساعت 10 و دانشجویان محترم : ساعت12


مکان : سالن اجتماعات مجتمع آموزشی گلبهار

Finland Sevastopol joomla