پيام تسليت

انالله و انااليه راجعون

پدر آقاي مهندس فرجامي به رحمت ايزدي پيوست.

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان پدر جناب آقاي مهندس فرجامي را به اطلاع دوستان و همكاران محترم مي رساند ،

 دانشكده كشاورزي اين ضايعه دردناك را به خانواده محترم ايشان تسليت عرض مي نمايد.

                                                             گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

Finland Sevastopol joomla