اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

on .

1اسفند ماه 1392

مجری برگزاری ارزیابان محیط زیست هگمتانه باهمکاری ،سازمان جهادکشاورزی استان همدان،اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان،اداره کل منابع طبیعی همدان،مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نهاوند،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رزن،اداره منابع طبیعی شهرستان بهار،پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران،سیویلیکا،کنسرسیوم محتوی ملی
محل برگزاری:همدان - دانشکده شهید مفتح
مهلت ارسال چکیده به همراه متن کامل مقالات:10بهمن1392
اعلام نتایج داوری:15بهمن ماه 1392
آخرین مهلت ثبت نام در همایش :20بهمن ماه 1392
زمان برگزاری: 1اسفندماه 1392
محورهای همایش :
-برنامه ریزی ومحیط زیست
-حفاظت ومحیط زیست
-مدیریت ومحیط زیست
-حمایت ومحیط زیست
-ارزیابی ومحیط زیست
-انرژی ومحیط زیست
-کشاورزی ومحیط زیست
-آلودگی ها ومحیط زیست
-نانو ومحیط زیست
-پساب ومحیط زیست
-پسماند ومحیط زیست
-تنوع زیستی ومحیط زیست
-دریاها ومحیط زیست
-تالاب ها ومحیط زیست
-حقوق ومحیط زیست
-مدیریت محیط زیست
-اسلام ومحیط زیست
-فرهنگ ومحیط زیست
-آموزش ومحیط زیست
-فناوری های نوین ومحیط زیست
-سایر ایده های نوین در جنبه حمایت، حفاظت ومدیریت محیط زیست
-و ...
 
Finland Sevastopol joomla