نشریه علمی-پژوهشی”پژوهش آب در کشاورزی" منتشر شد

نوشته شده توسط آقاى پاكدليان.

با سلام و دعای خیر

احتراما به استحضار می رساند که شماره (3) 26 نشریه علمی-پژوهشیپژوهش آب در کشاورزی" منتشر شد و در سایت نشریه به آدرس  www.wrajournal.ir  قابل مشاهده است خوشحال خواهیم بود که از سایت نشریه بازدید فرمائید. هیئت تحریریه نشریه خوشحال خواهد بود تا مقالات ارزنده علمی، کاربردی جنابعالی و سایر همکاران در آن دانشگاه، موسسه و مرکز تحقیقاتی در زمینه آب، آبیاری و زهکشی و گرایش های وابسته جهت چاپ و  انتشار و ارائه خدمات بیشتر و ارزنده تر در نشر علوم آب و آبیاری را فراهم آورد.

از جنابعالی درخواست می نمایید اگرچنانچه تمایل و علاقمند  به همکاری در زمینه داوری دارید به آدرس سایت مجله مراجعه و ثبت نام نمایید.

آدرس سایت مجله: پژوهش آب در کشاورزی:

www.wrajournal.ir


آدرس سایت موسسه تحقیقات خاک و آب
:www.swri.ir

با تشکر
نیازعلی ابراهیمی پاک
 عضو هئیت تحریریه  ومدیر داخلی  نشریه

Finland Sevastopol joomla